Продовжуючи тему спикл-трекінг в практичному використанні.

Приводимо останні рекомендації з обстеження онкологічних хворих з серцево-судинними захворюваннями у Кропивницькому - Діагностичний центр "MedWay" лікар Молодан О.В.

Згідно з рекомендаціями ESC з кардіоваскулярної токсичності від 2016 р, дисфункція ЛШ внаслідок кардіотоксичної дії протипухлинних препаратів ви­значається як зниження ФВ ЛШ більше ніж на 10%, та/або до значення нижньої межі її норми, яким вважали значення ФВ ЛШ 50%, встановлене на основі до­сліджень, що вивчали кардіотоксичні наслідки різних методів лікування онко­логічних захворювань.

Проте, за даними сучасних рекомендацій з візуалізації, критерієм шкідливого впливу на клітини серця  внаслідок протипухлинної терапії є зниження ФВ ЛШ на 10%, та більше від вихідної величини, та/або до її значення <53%, яке має бути підтверджено повторним обстеженням пацієнта протягом 2—3 тиж.

Знижен­ня ФВ ЛШ може бути асимптомним або з ознаками СН. Останні декілька років для виявлення ранніх змін скоротливості міокарда досить широко використову­ють спекл-трекінг ехоКГ із оцінкою деформацїї (Strain) та швидкості деформації (Strain-rate) відповідних сегментів ЛШ. Показник глобальної поздовжньої систо­лічної деформації (GLS) є предиктором зниження ФВ ЛШ. Зниження GLS >15% від вихідного рівня вважається патологічним і є маркером субклінічної дисфунк­ції ЛШ.

ЕхоКГ - обстеження слід повторювати при подальшому моніторингу пацієн­та для підтвердження нормалізації функції міокарда або виявлення незворотної дисфункції ЛШ. Необхідна частота обстежень (візуалізація серця і визначення біомаркерів) залежить від типу протипухлинного лікування, кумулятивних доз одержуваних препаратів, їх комбінації та тривалості лікування, а також від ви­хідного серцево-судинного ризику.

Тому проведення високоякісних УЗД обстежень онкологічних хворих є життєвою необхідністю перед променевим лікуванням та хіміотерапією.

Записатися на обстеження за тел.: +380(99)249-73-22+380(93)018-47-04

Чекаємо Вас за адресою: вул. Яновського, 157