• Головна
  • Механізм нарахування оплати за послуги теплопостачання у грудні 2015 року – січні 2016 року
13:07, 20 лютого 2016 р.

Механізм нарахування оплати за послуги теплопостачання у грудні 2015 року – січні 2016 року

Враховуючи численні звернення, доводимо до відома споживачів підприємства розгорнуту інформацію щодо нарахованої плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в січні 2016 року у розмірі 23,99 грн. за кв.метр.

Для порівняння зазначаємо , що тариф за послуги теплопостачання по зазначеній категорії споживачів у січні 2016 року по КП «Теплоенергетик » у м. Кіровограді складає 26,11 грн., а у м. Олександрія – 25,78 грн.

З 19 грудня 2015 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 року №1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря», якою внесені зміни до «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», які затверджені постановою Кабміну Міністрів України від 21.07.2005р. №630 (далі-Правила). На підставі зазначених нормативних актів нарахування плати за послуги з централізованого опалення проводяться з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу)та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

На етапі проведення організаційних робіт по запровадженню механізму нарахування плати за послуги з централізованого опалення з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання послуги, було виявлено, що деякі положення Порядку нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення мають неоднозначне трактування.

Тому теплопостачальні підприємства міст України, звернулись до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за роз’ясненнями. Листом від 03.02.2016р. №7/10-1070 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надало роз’яснення, серед яких слід виділити наступне :

– коригуючий коефіцієнт (надалі по тексту - Кі), що враховує фактичну температуру зовнішнього повітря і фактичну кількість днів надання послуги може набувати значення як меншого за 1 (тобто зменшення суми нарахувань) так і більшого в залежності від температурних показників;
– для визначення коригуючого коефіцієнта підприємства мають використовувати єдине значення середньої температури зовнішнього повітря в опалювальний сезон, яке враховане у діючих у розрахунковому місяці тарифах.

Враховуючи вищезазначені роз’яснення, підприємством було розраховано значення коригуючого коефіцієнта, який в січні 2016 року склав 1,311 та був застосований при нарахуванні плати за послуги централізованого опалення за січень 2016 року.

Розмір даного коефіцієнту був розрахований відповідно до алгоритму розрахунку Кі, передбаченого пунктами 41-48 Правил із застосуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря в січні 2016 року (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) відповідно до даних Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології в січні - мінус 6,0ºС та середньої розрахункової температури зовнішнього повітря, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для м. Кіровограда і становить - мінус 0,3°С .

Зважаючи на значення Кі, розмір плати за послугу з централізованого опалення для населення (без лічильників теплової енергії ) щомісяця буде різним. Якщо такий коефіцієнт більшим за 1, розмір плати за послугу з централізованого опалення збільшуватиметься, якщо меншим за 1, отже і розмір плати за послугу з централізованого опалення зменшуватиметься ( як було зауважено, значення Кі залежатиме, в першу чергу, від фактичної температури зовнішнього повітря, яку буде зафіксовано протягом розрахункового місяця).

Виходячи з вищевикладеного, на прикладі січня 2016 року для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» наводимо алгоритм розрахунку розміру щомісячної плати (П) за послуги з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу:

П = ТО* S * К і (nфi / ni'), П = 18,30*50*1,311*31/31=1199,565 грн.

До набрання чинності змін до Правил було: 18,30 грн/м2*50 м2=915грн.

де ТО – одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 18,30 грн./1м², встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);

S - опалювана площа квартири споживача ( для прикладу 50 кв.м.);

Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих при розрахунку діючого тарифу в січні місяці ( в січні вийшов 1,311);

nфi – фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді (в січні 31 день);

nі' - календарна кількість діб в січні місяці (31 день).

Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих в встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі) проводиться виконавцем послуг з централізованого опалення щомісячно, шляхом визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалювальної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду:

К і = qфакт і / qн і , К і =0,032525 / 0,024800 = 1,311

де qн і – норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалювальної площі житлових будинків, яка врахована в встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (в січні0,024800);

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв.метра опалювальної площі житлових будинків ( в січні місяці становить 0,032525);

Норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метру опалювальної площі житлових будинків (q н і ) визначається за формулою:

qн і = q* ni / N , qн і=0,140*31/175=0,024800

де q – середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалювальної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» q - 0,140;

n i – тривалість опалювального періоду в січні -31 день, яка врахована в встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення;

N – загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована в встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення для м. Кіровограда становить 175 днів.

Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалювальної площі житлових будинків (q факт ) приведена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону в розрахунковому місяці визначається за формулою:

q факт і = qн і * (tвн - tсро фі ) * nф i / (n i * (t вн - tсро і )),

q факт і = 0,024800 * (18 - (-6)*31 / 31 * (18 - (-0,3))= 0,032525

де t вн – середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) +18 С ;

t сро і – середня розрахункова температура зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, яка врахована в встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для м. Кіровограда в січні становить -0,3°С (зазначена в ДСТУ-НБВ.1.1.-27:2010 “Будівельна кліматологія”).;

t сро фі- середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для м.Кіровограда в січні -6,0ºС (за даними Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології).

Орієнтовна плата за 1 кв.м опалювальної площі

в залежності від середньомісячної температури зовнішнього повітря

tº С

-5

- 4

-3

-2

-1

-0,3

0

1

2

3

4

5

Плата за 1 м.кв.

23,00

21,99

21,01

20,00

18,99

18,30

18,01

17,0

15,99

15,01

13,99

12,99

Таким чином, при середньомісячній температурі зовнішнього повітря мінус 0,3 градусів Цельсія плата за 1 кв.м опалювальної площі становить 18,30 грн, тобто в межах діючого тарифу, оскільки при розрахунку тарифу врахований саме цей показник температури. При середньомісячній температурі більше чим на мінус 0,3 градусів Цельсія плата зменшується.

З першого погляду здається, що саме такий підхід до нарахування плати за послуги централізованого опалення зовсім не захищає інтересів споживачів, але якщо проаналізувати фактичні дані по кількості днів надання послуги з централізованого опалення та середньої фактичної температури зовнішнього повітря у 2015 році та застосувати в минулому році змінений Порядок нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення то розмір щомісячної плати (П) за послуги з централізованого опалення для населення був би наступний :

Розрахунковий місяць

Діючий тариф грн /1м2

Середня фактична температура зовнішнього повітря, С

Кількість діб надання послуги з централізованого опалення, доба

Вартість 1м2 опалювальної площі, з врахуванням кількості діб надання послуги (до внесення змін до Порядку нарахувань), грн /м2

Розмір плати за послугу з централізованого опалення, (після внесених змін до Порядку нарахувань), грн /м2

Розмір перерахунку, грн / м2(відхилення від затвердженого тарифу),грн./м2

Січень 2015 р.

11,02

-1,44

31

11,02

11,70

+0,68

Лютий 2015 р.

11,02

-1,62

28

11,02

11,81

+0,79

Березень 2015 р.

11,02

+4,40

31

11,02

8,91

+2,83

Квітень 2015 р.

11,02

+6,66

13

5,33

2,96

-2,37

Жовтень 2015 р.

18,30

+6,04

19

11,22

7,33

-3,89

Листопад 2015 р.

18,30

+4,78

30

18,30

13,21

-5,09

Грудень 2015 р.

18,30

+1,24

31

18,30

14,878

-3,42

Таке коливання вартості 1 м2 опалювальної площі щомісячно відчувають мешканці, що мешкають у будинках, які обладнанні засобами обліку теплової енергії.

Такий підхід до розрахунку є об'єктивним, оскільки справедливо розподілятиме плату споживача протягом опалювального періоду та залежатиме від температури зовнішнього повітря і фактичного надання послуги.

Окремо хочемо звернути увагу на питання нарахування пільг та субсидій для споживачів послуг з централізованого опалення. В вищезгаданому листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, зазначається, що у зв’язку з тим, що плата за послуги з централізованого опалення щомісяця буде різною, пунктом 48 Правил передбачено, що виконавці за підсумками опалювального періоду подають інформацію щодо перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опалення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для здійснення перерахунку розміру призначених субсидій та з тим, що запроваджений у Постанові механізм нарахування плати за послуги з централізованого опалення має передбачати і здійснення перерахунку для пільгових категорій населення. У зв'язку з цим Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України звернулося до Міністерства соціальної політики України з проханням забезпечити структурними підрозділами з питань соціального захисту населення реалізації вимог нормативно-правових актів в частині перерахунку пільг та субсидій.

Доводимо до Вашого відому, що теплопостачальне підприємство проводить нарахування за послугу централізованого опалення в суворій відповідності до нормативно- правової бази та не має впливу на внесення змін до Порядку нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#оплата комунальних послуг
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
live comments feed...