Важлива інформація! Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–травень 2013 року

Промисловість

У травні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 80,4% та 93%, за підсумками січня–травня 2013р. – 114,1% (за січень–квітень п.р. – 120,5%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–травні 2013р. обсяг виробництва продукції зріс на 20%, у т.ч. у добуванні каменю, піску та глини – на 35%.

На підприємствах переробної промисловості приріст виробництва у січні–травні 2013р. проти відповідного періоду попереднього року становив 13,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшився на 27,7%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 39,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 22,7%, напоїв – на 11,3%.

Зросло виробництво олії соняшникової нерафінованої та її фракцій, крім фракцій із зміненим хімічним складом на 135,9 тис.т, борошна – на 4716 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 760 т, круп – на 604 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 249 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, слойоних, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 120 т, сирів жирних – на 35 т, оселедців солоних – на 7 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за підсумками січня–травня 2013р. випуск продукції збільшився на 9,3%, у т.ч. виробництві одягу – на 13,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання випуск продукції порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшився на 6%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст виробництва у січні–травні 2013р. становив 8,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції у січні–травні 2013р. становив 97,8%, на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – 90,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 87,7%,машинобудуванні – 81,8%.

Сільське господарство

У січні–травні 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по області порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100%, у господарствах населення – 100,7%.

Проведення весняно-польових робіт. Станом на 3 червня 2013р. усіма категоріями господарств області ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 1241,5 тис.га, що на 6,6% менше, ніж на 1 червня 2012р., у т.ч. по ярому клину – на площі 1235,6 тис.га (на 0,5% більше). Посіви ярих культур зросли у сільськогосподарських підприємствах Голованівського (на 25,6%), Вільшанського (на 8,8%) та Олександрівського (на 7,4%) районів.

Порівняно з 1 червня 2012р. збільшилися посіви кукурудзи на зерно на 20,9 тис.га (на 5,7%), соняшнику на зерно – на 49,8 тис.га (на 11,1%), водночас зменшилися посіви цукрових буряків (фабричних) на 9,5 тис.га (у 2,1 раза), кользи (ріпаку ярого) – на 341 га (у 1,6 раза), сої – на 29,9 тис.га (на 19,7%), картоплі – на 1,3 тис.га (на 3,1%) та овочів відкритого ґрунту – на 319 га (на 1,8%) відповідно.

У структурі ярого клину зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) займали 9,5% посіяних площ (торік – 11,5%), кукурудза на зерно – 31,5% (30%), соняшник на зерно – 40,2% (36,3%), цукрові буряки (фабричні) – 0,7% (1,5%), картопля та овочі – 4,6% (4,8%).

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих), із 343,9 тис.га озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени 2012р., у зимовий та весняний період загинуло 7 тис.га (2% до посіяного), у т.ч. озимих на зерно – 3,7 тис.га (1,3%).

Під посіви ярих культур сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) внесено 509,3 тис.ц мінеральних добрив (у поживних речовинах), що на 17,9% більше, ніж на 1 червня 2012р. Частка удобреної мінеральними добривами площі становить 69% (торік – 63,9%), у розрахунку на 1 га удобреної та підживленої площі внесено 43,6 кг мінеральних добрив (36,6 кг).

Тваринництво. Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні–травні 2013р. склало 30,5 тис.т. Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–травнем 2012р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій в сільськогосподарських підприємствах (на 0,3 тис.т або на 4%). У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 77,2% (у січні–травні 2012р. – 77,6%), великої рогатої худоби – 20,4% (19,3%), птиці всіх видів – 1,9% (2,4%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–травні 2013р. становив 8,6 тис.т, що на 7,9% більше, ніж у відповідному періоді 2012р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,5 тис.т (на 2,7% менше), свиней – 6,7 тис.т (на 8% більше), птиці – 0,3 тис.т (у 2,2 р.б.). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 110,6% (у січні–травні 2012р. – 107,1%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшились на 1,8% та становили 447 г, свиней – зросли на 9,6% (387 г).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні–травні 2013р. збільшилися порівняно з січнем–травнем 2012р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 10 районів, значно – Вільшанського (в 2,3 раза), Світловодського (в 1,9 раза), Ульяновського (на 32,1%), Петрівського (на 27,1%) районів.

У січні–травні 2013р. виробництво молока в усіх категоріях господарств порівняно з січнем–травнем 2012р. зменшилося на 1,6% і склало 119,8 тис.т, у т.ч. сільськогосподарських підприємствах – на 3,7% (18,1 тис.т), господарствах населення – на 1,3% (101,7 тис.т).

Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 12 районів області, найсуттєвіше – Олександрійського (на 23,4%), Онуфріївського (на 16,7%), Голованівського (на 13,7%), Світловодського (на 12,4%) районів.

Порівняно з січнем–травнем 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 11 кг (на 0,6%) і становив 1772 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах Новгородківського (2553 кг), Олександрійського (2323 кг), Вільшанського (2126 кг), Олександрівського (1994 кг), найнижча – Новоархангельського (708 кг), Маловисківського (971 кг) районів.

Виробництво яєць в усіх категоріях господарств у січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. зменшилося на 2,6% і склало 221 млн.шт., у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 12% (86,9 млн.шт.), господарствах населення – зросло на 4,7% (134,1 млн.шт.).

Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області з 11, які займалися цим видом діяльності, найсуттєвіше –Ульяновського (в 4,4 раза), Устинівського (в 2,5 раза), Гайворонського (в 1,9 раза).

Несучість курей-несучок у січні–травні 2013р. становила 140 яєць і залишилась на рівні відповідного періоду 2012р. Найвищих показників досягнуто сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградського району (140 шт.).

У господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 162,2 тис. голів (на 3,3% більше, ніж на 1 червня 2012р.), у т.ч. корів – 67,4 тис. голів (на 1,3% менше), свиней – 280,8 тис. голів (на 0,1% менше), овець та кіз – 64,3 тис. голів (на 2,4% більше), птиці – 5199,6 тис. голів (на 0,2% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з показниками на 1 червня 2012р. зросло поголів’я великої рогатої худоби на 0,1%, свиней – на 0,3%, овець та кіз – на 4,6%; поголів’я корів та птиці – зменшилося на 3,4% та на 13,2% відповідно.

На початок червня 2013р. населенням утримувалось 79,4% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби (на 1 червня 2012р. – 78,7%), у т.ч. корів – 83,1% (82,7%), свиней – 53,8% (53,9%), овець і кіз – 87,4% (87,6%), птиці всіх видів – 85% (82,7%).

Станом на 1 червня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах області (крім малих) було в наявності кормів усіх видів 29,1 тис.т корм.од, що на 10,6% менше, ніж на 1 червня 2012р., в т.ч. концентрованих – 14,5 тис.т корм.од (на 8,4% менше). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 3,6 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 1,8 ц корм.од (на 1 червня 2012р. відповідно 3,9 ц та 1,9 ц корм.од).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за січень–травень 2013р. отримано бюджетну тваринницьку дотацію за реалізовану продукцію у сумі 2838,7 тис.грн., у т.ч. за худобу – 361,3 тис.грн., за молоко – 2477,4 тис.грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції у січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. зменшився на 15,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,9%, продукції тваринництва – на 1,7%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 89,4%, тваринництва – 10,6% (у січні–травні 2012р. відповідно 90,9% та 9,1%).

Порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства (крім малих) 12 районів, з них значно – Світловодського (в 1,9 раза), Долинського (в 1,8 раза), Вільшанського (на 40,4%) районів.

Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 9 районів, з них найсуттєвіше – Олександрівського (на 44,4%), Новоукраїнського (на 27,1%) та Олександрійського (на 23,1%) районів.

Продаж яєць збільшено підприємствами Ульяновського (в 5,3 раза), Устинівського (в 3 рази), Новоукраїнського (в 1,8 раза) та Компаніївського (на 43,6%) районів із 10 районів, які займалися реалізацією яєць.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. зросли на 15,6%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 17,4%, на продукцію тваринництва – на 2,3%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 червня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 321,7 тис.т зерна (в 1,8 раза менше проти 1 червня 2012р.), у т.ч. 118,7 тис.т пшениці (в 2,5 раза менше). Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 189 тис.т зерна, у т.ч. 48,9 тис.т пшениці, 88,2 тис.т кукурудзи, 42,2 тис.т ячменю, 0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 132,7 тис.т зерна (в 1,8 раза менше), у т.ч. зернозберігаючі – 102,7 тис.т (в 1,8 раза менше).

Запаси насіння соняшнику становили 125,1 тис.т (в 2,2 раза менше порівняно з 1 червня 2012р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 43,3 тис.т (на 30,2% менше), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 81,8 тис.т (в 2,7 раза менше).

Капітальні інвестиції

За січень–березень 2013р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 522,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 7,3% менше, ніж за січень–березень 2012р.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–березні 2013р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,7% усіх капіталовкладень.

Найбільшу частку капітальних інвестицій по області освоєно підприємствами м.Кіровограда (55,3%), Олександрійського (8,3%), Кіровоградського (5,7%) та Новоархангельського (3,3%) районів.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (52,7% або 275,4 млн.грн.) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Порівняно з січнем–березнем 2012р. їх обсяги зросли в 1,9 раза.

За січень–березень 2013р. промисловими підприємствами освоєно 106,7 млн.грн. капітальних інвестицій (20,4% загального обсягу), що на 38,8% менше, ніж за січень–березень 2012р.

Зросли обсяги капітальних інвестицій, освоєні організаціями, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність (у 2,7 раза), надають послуги з інформації та телекомунікації (на 10,4%); натомість скоротилися – підприємствами тимчасового розміщування й організації харчування (на 82,2%), що здійснюють операції з нерухомим майном (на 80,9%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 62,2%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 56%), будівництва (на 47,9%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 33%).

У соціальній сфері спостерігалося збільшення капітальних інвестицій, освоєних організаціями мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (в 2,9 раза), установами освіти (в 2,3 раза) та зменшення – установами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 81,2%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 46,6 млн.грн. (8,9% усіх капіталовкладень), що на 48% менше, ніж у січні–березні 2012р.

Будівельна діяльність

У січні–травні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму122,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 73,1%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 66,1% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту (27,1% та 6,8% відповідно).

Транспорт і зв’язок

У січні–травні 2013р. підприємствами транспорту перевезено 4282,7 тис.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у січні–травні 2012р., вантажооборот зменшився на 7,7% і склав 11053,2 млн.ткм.

Залізницею у січні–травні п.р. перевезено 2883,6 тис.т вантажів, що на 9,6% більше, ніж у січні–травні 2012р. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів (у 5,7 раза), брухту чорних металів (у 1,6 раза), будівельних матеріалів (на 24,3%), разом з цим, зменшилося – лісових вантажів (на 71,8%), зерна і продуктів перемолу (на 56,6%), кам’яного вугілля (на 50%) та чорних металів (на 13,6%). Вантажооборот залізничного транспорту в січні–травні 2013р. склав 10793,1 млн.ткм, що на 7,9% менше, ніж у січні–травні 2012р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2013р. перевезено 1397,3 тис.т вантажів, що на 16,8% менше січня–травня 2012р., вантажооборот збільшився на 1,8% і склав 259,5 млн.ткм.

На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 110 дорожньо-транспортних пригод, що на 5,2% менше відповідного періоду 2012р., внаслідок чого загинуло 33 особи, поранено 130 осіб (що на рівні січня–травня 2012р.).

Всіма видами транспорту у січні–травні 2013р. перевезено 37,3 млн. пасажирів, що на 0,9% більше, ніж у січні–травні 2012р., пасажирооборот збільшився на 4,3% і склав 543,9 млн.пас.км.

Серед міст і районів області обсяги перевезення пасажирів наростили 10 територій, пасажирооборот – 14 територій, знизили ці показники 12 та 9 територій відповідно.

У січні–квітні 2013р. підприємствами–операторами зв’язку реалізовано послуг зв’язку на суму 142,1 млн.грн., що на 2,4% менше ніж у січні–квітні 2012р.

Найбільша частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного (48,5%), поштового (15,2%), телефонного міського (15%) та комп’ютерного (9,7%) зв’язку.

За січень–квітень 2013р. обсяг реалізації послуг пошти та зв’язку населенню склав 100,2 млн.грн., що на 1,8% менше ніж у січні–квітні 2012р. Частка доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню в їх загальному обсязі склала 70,5% проти 37,9% у січні–квітні 2012р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів за січень–квітень 2013р. склав 535,8 млн.дол. США, імпорту – 85,9 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 87 країн світу.

Обсяги експорту товарів до країн Америки становили 53,2% загального обсягу експорту, Азії – 15,5%, СНД – 14,5%, Європи – 14,3%, Африки – 2,4%.

Обсяги експортних операцій порівняно з січнем–квітнем 2012р. збільшились до країн Америки у 338,4 раза, Азії – у 2,9 раза, Європи – у 2,1 раза, СНД – на 21,9%, проте зменшились до країн Африки на 42,9%.

У цілому область експортувала товари до 65 країн світу, серед яких найбільші обсяги поставок здійснювались до країн Америки – 285,2 млн.дол. У звітному році серед найбільших партнерів-країн СНД зросли експортні поставки до Білорусі, серед країн ЄС – до Нідерландів, Польщі, Іспанії, серед інших країн – до Белізу, Туреччини, Індії. Водночас зменшилися поставки до Ізраїлю, Італії, Єгипту, Франції, Сирійської Арабської Республіки, Російської Федерації.

У січні–квітні 2013р. з області було експортовано мінеральних продуктів на суму 290,4 млн.дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 130,4 млн.дол., готових харчових продуктів – на 46,3 млн.дол., машин, обладнання та механізмів – на 41,2 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 15,8 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався із 69 країн-партнерів. У січні–квітні 2013р. в область з країн СНД надійшло 16,7% усіх імпортованих товарів, інших країн світу – 83,3%, у т.ч. з країн ЄС – 42,9% (у січні–квітні 2012р. відповідно 7,2%, 92,8% та 45,6%).

Імпортні поставки порівняно з січнем–квітнем 2012р. зросли з Білорусі, Китаю, Російської Федерації, США, скоротилися – з Малайзії, Індонезії, Казахстану, Нідерландів, Чехії, Польщі.

У січні–квітні 2013р. в область надійшло механічного та електричного обладнання на суму 27,1 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 21,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 8,1 млн.дол., продуктів тваринного походження – на 7,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 6,1 млн.дол.

За січень–березень 2013р. загальний обсяг експорту послуг склав 4,2 млн.дол., що на 0,8% менше порівняно з відповідним періодом попереднього року, імпорту – понад 6 млн.дол., що у 4,1 р.б.

Підприємства та організації області у січні–березні 2013р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами із 66 країн світу.

У структурі експорту послуг найбільші обсяги припадали на транспортні послуги, які займали 83,7% загального обсягу експорту, та послуги з переробки матеріальних ресурсів – 12,2%.

Порівняно з січнем–березнем 2012р. експорт послуг скоротився на 34,4 тис.дол., насамперед за рахунок зменшення обсягів транспортних послуг на 577,3 тис.дол. (на 14,2%). Одночасно збільшився обсяг ділових послуг на 31,2 тис.дол. (у 4,8 раза) та послуг з переробки матеріальних ресурсів на суму 506,8 тис.дол.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у січні–березні 2013р. складали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (57,8%), ділові послуги (26,4%).

За звітний період спостерігалося зростання обсягів імпорту послуг на 4,6 млн.дол. в основному за рахунок збільшення обсягів отриманих ділових послуг на суму майже 1 млн.дол. (у 2,7 раза) та послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, на суму 3,5 млн.дол.

Обсяг експортних операцій з країнами Європейського Союзу порівняно з січнем–березнем 2012р. збільшився у 5 разів і становив 0,6 млн.дол. (14,5% загального обсягу експорту області). Імпорт послуг з цих країн збільшився у 28,2 раза, обсяг склав 4,7 млн.дол. (78,3% загального обсягу імпорту області).

Найбільшим споживачем послуг були США (73,2% загального обсягу експорту послуг), крім того Німеччина (10%), Російська Федерація (3,4%), Об’єднані Арабські Емірати (2,7%). Основними країнами-імпортерами послуг були Німеччина (52,2% загального обсягу імпорту послуг), Велика Британія (18,3%), США (7,7%), Канада (4,4%), Чехія (4,3%).

Споживчий ринок

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2013р. становив 5552,8 млн.грн., що на 10,3% більше обсягу січня–травня попереднього року.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за цей період склав 95,1% і становив 105,1 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–травень 2013р. становив 2512,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 8,1% більше обсягу січня–травня 2012р.

Реалізація послуг. За січень–травень 2013р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1470,4 млн.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг значна частка припадала на послуги різних видів транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності (73,8%); інформації та телекомунікацій (11,4%); у сфері операцій з нерухомим майном (5,1%).

З основного виду діяльності реалізовано послуг на суму 1421,8 млн.грн., що становило 96,7% від загального обсягу реалізованих послуг.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 13% від загального обсягу реалізованих послуг.

Податок на додану вартість за січень–травень 2013р. становив 93,9 млн.грн., доходи від здавання в оренду власних приміщень – 8,7 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одного мешканця області у січні–травні 2013р. склав 192,34 грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін у травні 2013р. порівняно з квітнем 2013р. становив 99,8%, з початку року – 99,3%, (по Україні – 100,1% та 100,2% відповідно).

На споживчому ринку в травні 2013р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,5%. Найбільш суттєво (на 23,7%) подешевшали яйця. На 6,9–0,2% знизились ціни на сало, молоко, маргарин, сметану, олію соняшникову, продукти переробки зернових, сир і м’який сир (творог), рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, масло, рис, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас відчутно (на 3,6% та 3,9%) подорожчали фрукти та овочі. На 3,3–0,3% стали дорожчими цукор, морозиво, сіль, молочні суміші для дитячого харчування, хліб, соки фруктово-ягідні, мінеральні та джерельні води.

Подорожчання алкогольних напоїв, тютюнових виробів на 0,3% зумовлено підвищенням цін на тютюнові вироби на 0,5%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% пов’язано в основному зі зниженням вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 1,3% та здешевленням палива та мастил на 0,7%.

Подорожчання у сфері зв’язку на 1,1% відбулося в основному за рахунок підвищення абонентної плати за користування телефоном на 7,1%.

На 1–0,4% знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, побутову техніку, одяг і взуття.

Фінанси

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) суб’єктів господарювання області (крім банків та бюджетних установ) за 2012 рік склав 2616,1 млн.грн. прибутку.

Левова частка (80,5%) загальної суми фінансового результату по області припала на суб’єкти господарювання середнього та малого бізнесу – 2106,6 млн.грн., на великі підприємства – 19,5% або 509,5 млн.грн. фінансового результату.

За видами економічної діяльності найбільший прибутковий фінансовий результат до оподаткування (без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012р.) отримали підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 2217,3 млн.грн.

У розрізі міст та районів області найбільший прибутковий фінансовий результат отримали підприємства м.Кіровограда – 450,1 млн.грн., Кіровоградського – 299,9 млн.грн., Маловисківського – 212,9 млн.грн. та Добровеличківського – 202,8 млн.грн. районів.

За 2012р. прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 74,1%, отримано 3583,1 млн.грн. прибутку до оподаткування, що відповідно на 1,2 в.п. менше та 295,4 млн.грн. більше ніж у 2011р.

Майже дві третини загальної суми прибутку до оподаткування по області (65,4%) отримали підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 2344,6 млн.грн., що на 4,1 в.п. та 329,8 млн.грн. більше відповідних показників 2011р. Частка прибуткових підприємств по зазначеному виду економічної діяльності склала 86%, що на 11,9 в.п. більше середнього показника по області.

Більше третини загальної суми прибутку до оподаткування (37,1%) припало на підприємства м.Кіровограда та Кіровоградського району.

Доходи населення

У січні–квітні 2013р. розмір середньомісячної номінальної заробітної платиштатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2436 грн., що на 8,6% вище відповідного показника 2012р.

Рівень заробітної плати в області становив 78,2% середнього рівня в Україні (3116 грн.).

В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці в січні–квітні 2013р. спостерігався у працівників транспорту, складського господарства, металургійного виробництва, фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по області в 1,3–1,6 раза.

В сфері інформацій та телекомунікацій, освіті, сфері надання інших послуг, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, будівництві, сільському господарстві, сфері операцій з нерухомим майном, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, сфері тимчасового розміщування й організації харчування, поштовій та кур’єрській діяльності, рибному господарстві розмір заробітної плати працівників на 3,3–57,5% нижчий від середнього по області.

У січні–квітні 2013р. порівняно з січнем–квітнем 2012р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 10,5% (у січні–квітні 2012р. порівняно з січнем–квітнем 2011р. – на 16,1%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня–квітня 2013р. зменшилась на 10,8% і на 1 травня 2013р. становила 35,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок травня 2013р. становив 6,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень п.р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–квітня 2013р. зменшилася на 16,2% або на 1,7 млн.грн. і на 1 травня 2013р. становила 8,6 млн.грн. або 24,2% від загальної суми боргу.

З кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підприємствами, 43гривні заборгували своїм працівникам підприємства промисловості.

Упродовж січня–квітня 2013р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 25,7% і на 1 травня 2013р. становила 1,3 тис. осіб або 0,7% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 6,5 тис.грн., що в 2,6 р.б. розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівникові за квітень 2013р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 травня 2013р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності впродовж січня–квітня 2013р. зменшилася на 76,3% і на 1 травня 2013р. становила 108 тис.грн.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів упродовж січня–квітня 2013р. зменшилася на 9% і на початок травня 2013р. становила 25,9 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (72,4%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2010–2012рр. (економічно неактивні), сума боргу із виплати заробітної плати не змінилася і на 1 травня 2013р. становила 953,1 тис.грн.

У січні–квітні 2013р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 20022 сім’ї, з них у міській місцевості – 8375, сільській – 11647 сімей.

Призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 18013 сім’ям, що становило 90% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій, з них у міській місцевості – 8178 сім’ям, сільській місцевості – 9835 сім’ям.

Загальна сума призначених місячних субсидій у січні–квітні 2013р. склала 552 тис.грн., при цьому в міській місцевості – 457,2 тис.грн., сільській місцевості – 94,8 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у квітні 2013р. становив 15,2 грн. (у березні 2013р. – 20,7 грн.).

Організаціям, що надавали послуги, в січні–квітні 2013р. нараховано коштів у сумі 25542,2 тис.грн., перераховано – 21207,7 тис.грн. (80,2% суми отриманих населенням субсидій).

У квітні 2013р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 11,1% загальної кількості сімей області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–квітні 2013р. звернулося 18065 сімей, у т.ч. в міській місцевості – 6312, сільській – 11753 сім’ї.

Призначено субсидії 15895 сім’ям (88% з числа тих, які звернулися), в т.ч. 6092 сім’ям у міській місцевості та 9803 сім’ям – у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 12721,7 тис.грн., у міській місцевості цей показник склав 5557,2 тис.грн., сільській – 7164,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одну сім’ю у квітні 2013р. становив 730,5 грн. (у березні 2013р. – 766,5 грн.).

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–квітні 2013р. отримали 3242 сім’ї на суму 2832,7 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1 травня 2013р. становила 10167 тис.грн.

У січні–квітні 2013р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 237,6 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 241,8 млн.грн., що становило 101,8% нарахованих до сплати сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 травня 2013р. склала 131 млн.грн., термін якої у квітні становив 2,2 місяця.

У квітні 2013р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 32,2% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,1%, газопостачання – 16%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11%, вивезення побутових відходів – 10,5%.

Населенням області у квітні 2013р. сплачено за спожиту електроенергію 22,4 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок травня 2013р. становила 7,4 млн.грн.

Ринок праці

За даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець травня 2013р. перебувало 15,7 тис. безробітних громадян області, що на 10,3% менше ніж на кінець квітня. Допомогу по безробіттю отримували 74,2% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2013р. становив 2,65% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 3,02%, у міських поселеннях – 2,44%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець травня 2013р. становила 1 тис. проти 1,6 тис. на кінець квітня 2013р. (на кінець травня 2012р. – 1,7 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець травня 2013р. становило 15 осіб проти 11 осіб на кінець квітня.

За сприяння державної служби зайнятості в травні п.р. було працевлаштовано 2 тис. осіб проти 4 тис. осіб у квітні.

Серед працевлаштованих безробітних у травні 40,8% становили жінки, 36,5% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих порівняно з квітнем п.р. зменшилася на 6,9 в.п. та в травні становила 10,4% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж травня п.р., становила 11,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 974 грн., що дорівнює 84,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 травня 2013р., за оцінкою, становила 992,6 тис. осіб.

За січень–квітень 2013р. чисельність населення скоротилася на 2615 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 8 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (2483 особи) та міграційного скорочення населення (132 особи).

Порівняно з січнем–квітнем 2012р. обсяг природного скорочення збільшився на 220 осіб (на 9,7%) або з 6,8 до 7,6 особи на 1000 наявного населення.

У січн

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати
Коментарі