Інтерв`ю з начальнкиом управління ДПтС України в Кіровоградській області

- Юрію Анатолійовичу, який основний вектор діяльності ДПтС України?

- Україна - правова держава, тому вдосконалення, механізму правового регулювання діяльності кримінально-виконавчої служби має відбуватися, зокрема шляхом застосування та оволодіння пенітенціаріями нормативної бази відповідно до національного законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, практикою Європейського суду з прав людини та Європейськими пенітенціарними правилами, з метою забезпечення прав людини. Це знайшло своє втілення в офіційно проголошеному курсі на інтеграцію до Європи. Метою кримінально-виконавчої системи є вдосконалення форми психолого-педагогічного впливу на засуджених, поліпшити комунально-побутове та медико-санітарне забезпечення осіб, які тримаються в місцях позбавлення волі, закріпити та освоїти основу первинної професійної підготовки персоналу,а насамперед гуманне відношення до засуджених. Відповідно ст.1 КВК захистити інтереси,особи,суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, адже як було сказано великим поетом,Т.Г.Шевченком , «Бо де нема святої волі, Не буде там добра ніколи», в нашому розумінні «свята воля» - це забезпечення прав людини в установах Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області у зв’язку з ухваленням парламентом Закону «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів». (Чітка та обґрунтована позиція новопризначеного начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області Юрія Ткаченка).

- Скільки років Ви у кримінально-виконавчій системі, які посади обіймали?

- В період навчання у Чернігівському училищі внутрішніх справ, а потім у Київському інституті внутрішніх справ, я зрозумів, що напрямок обраний мною, був вірний і своє майбутнє уявити без внутрішньої служби у державних органах не міг. За час служби з 1993 року пройшов шлях від оперуповноваженого до 1-го заступника начальника управління. Повсякденна праця на державній службі – складна і відповідальна,від зусиль кожного управління та спеціаліста значною мірою залежить авторитет влади і прозорість функціонування складного державного механізму, який повинен своєчасно та якісно реагувати на запити суспільства, а також зростання професіоналізму, відкритості та підвищення авторитету державної служби,шляхом узагальнення досвіду роботи кращих.

- Яка на Вашу думку , роль законодавчих новел?

- Прозорість,неупередженість персоналу, зміна філософії держави в сфері виконання покарань, а також запобігання тортурам та нелюдському, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Саме зміна правосвідомості засудженого, що переступив межу законності і є метою виконання покарань. А суспільство має дбати як  про добробут і людське ставлення до цих людей під час їх утримання в неволі, так і сприяти підсвідомій зміні ставлення цих осіб до скоєння злочинів, досягаючи каяття милосердям і розумінням, а не катуваннями, і приниженнями. Держава, в обличчі співробітників пенітенціарної служби, поважає і охороняє права, свободи та законні інтереси засуджених, передбачені Конституцією України, за винятком обмежень згідно кримінально-виконавчого законодавства і встановлених вироком суду, забезпечує необхідні умови для їх соціальної і правової захищеності та особистої безпеки. Ці нововведення є доленосними та доповнюють правовий статус засуджених.

- Яка структура і, де саме зміни стосовно адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів знайшли своє практичне застосування в кримінально-виконавчих установах Кіровоградської області?

- Структуру становить : Кіровоградський слідчий ізолятор, Кіровоградська виправна колонія (№6) (середнього рівня безпеки ,для осіб, які раніше відбували покарання ) та Петрівська виправна колонія (№49) (максимального рівня безпеки,з відбуванням покарання у звичайних жилих приміщеннях), де режим повинен зводити до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку і усвідомленню людської гідності. Зокрема, можливість зберігати портативні персональні комп’ютери та мобільні телефони отримали не всі категорії засуджених. Лише засуджені до обмеження волі ,які тримаються в Устинівському виправному центрі (№37) та Олександрійському (№ 104), а також дозвіл засудженим користуватись можливостями комунікації через глобальну мережу Інтернет.

Хочу нагадати,що засуджені до обмеження волі мають право: носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп’ютери та аксесуари до них, гроші, мобільні телефони та аксесуари до них, цінні речі, користуватися грішми без обмежень, відправляти листи, отримувати посилки (передачі) і бандеролі, одержувати короткострокові побачення без обмежень, а тривалі побачення – до трьох діб один раз на місяць, користуватися засобами мобільного зв’язку, одержувати правову допомогу, передбачену законодавством, для осіб, засуджених до позбавлення волі.

- Чи можуть засуджені розраховувати на реалізацію свого права на безкоштовну правову допомогу?

- Звичайно, адже відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу, яка надається у випадках, передбачених законом безоплатно, і кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Відповідно до Європейських пенітенціарних правил засуджені мають право на отримання правової допомоги. Обов’язком пенітенціарних установ є надання можливості для доступу до такої допомоги. Засуджені мають право користуватися послугами юриста, як за свій рахунок, так і через систему безкоштовної правової допомоги. Європейські пенітенціарні правила передбачають конфіденційність консультацій з правових питань з юристами. Засудженим, відповідно до цих правил надається доступ до документів, які стосується процесуальних дій щодо них, або можливість тримати такі документ у себе.

- Наскільки актуальне питання альтернативних позбавленню волі покарань та роль кримінально-виконавчої інспекції в структурі установ виконання покарань?

- На території Кіровоградської області розташовано 24 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції, на обліку в яких більше 3000 осіб. Взагалі, аналізуючи міжнародно-правові документи, ми маємо підстави констатувати, що світова спільнота в останні десятиліття серйозно замислюється над вирішенням проблеми пошуку альтернативних позбавленню волі покарань, які дозволяють досягти цілей покарання з якомога меншим обмеженням прав і свобод людини. Подібне прагнення пояснюється, по-перше, великою чисельністю осіб, які щорічно засуджуються до позбавлення волі, по-друге, значними матеріальними витратами держави, що є великим тягарем для платників податків, по-третє, негативними наслідками правового, морально-психологічного й соціально-економічного характеру, що неминуче настають для особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі. Виправні і громадські роботи – це альтернативні позбавленню волі покарання. Тому, поширення практики їх застосування сприяє скороченню чисельності тюремного населення та ґрунтується на засадах, що відповідають міжнародним стандартам поводження із засудженими, серед яких найважливішими є принципи поважання прав та свобод людини і гуманізму. Вони найповніше втілюються саме в зазначених видах покарання. Для забезпечення ефективного процесу виконання-відбування громадських робіт на кримінально-виконавчі інспекції покладається завдання по забезпеченню загального порядку виконання зазначеного виду покарання з використанням необхідних для цього повноважень, але за безпосередньою участю органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ чи організацій, на яких, власне, виконуються ці громадські роботи.

- За період останніх криміногенних обставин в Україні чи зросла кількість засуджених?

- Я, навіть, сказав би навпаки зменшилась. Управління ДПтС України в Кіровоградській області вжито вичерпних заходів щодо налагодження взаємодії керівництвом підпорядкованих установ виконання покарань та слідчого ізолятора з органами судової в частині прискорення розгляду матеріалів, поданих до суду на засуджених по застосуванню амністії. Станом на 12.06.2014 року, в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі управління під дію Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 підпало 511 осіб. З них 100% матеріалів направлено до суду. Розглянуто судом – 270, звільнено від покарання 208 засуджених та скорочено строк 13 засудженим.

- Чи проводились в установах області заходи по підготовці засобів відділів охорони, нагляду, безпеки виправних колоній, слідчого ізолятору, адже це є однією з гарантій захисту суспільства, коли засуджені в надійно облаштованих місцях відбування покарань?

- Довожу до вашого відому, що в поточному році було проведено комплекс інженерних засобів охорони, а саме проведено косметичні ремонти спостережних веж,транспортних КП,підтягнено колючий дріт на попереджувальних загорожах, приведено в належний стан виріб «Єгоза» по всьому периметру внутрішньої забороненої зони установ та додатково встановлено в Кіровоградському слідчому ізоляторі. В цілому керівництвом Кіровоградської ВК(№6), Петрівської (ВК-49) та Кіровоградського слідчого ізолятора приділено належну увагу питанню підготовки установ до виконання службових завдань у літніх умовах 2014 року.

Яким чином побороти корупцію та запобігти її проявам?

- Корупція, а особливо в умовах поглиблення соціально-політичної та фінансово-економічної кризи в державі, є серйозною загрозою національній безпеці України. Вона стала одним із негативних чинників, що істотно впливає як на зниження ефективності національної системи державного управління зокрема, так і на функціонування органів державної влади загалом. Корупція підриває стабільність і систему правопорядку, захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян.

- Арістотель казав «Ті, що купили владу за гроші звикають отримувати від неї прибуток». Запорукою успішної протидії корупції є практика міжнародної спільноти – це насамперед чітке регламентування дій та етичних стандартів діяльності посадових осіб усіх рівнів, відповідальність за їх порушення, відкритість , прозорість і зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю за діяльністю державних органів із боку громадянського суспільства, свобода слова та незалежність засобів масової інформації. Ми діємо згідно антикорупційного законодавства, інформуємо персонал та громадськість про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому.

-Чи є вакансії для дипломованих фахівців, випускників цього року?

- Так, в цьому році, четверо випускників Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,які отримали диплом державного зразка «з відзнакою» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», були призначені на заздалегідь заброньовані для них посади для подальшого проходження служби начальниками відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи до Петрівської виправної колонії (№49) та Кіровоградської виправної колонії (№6) ,а також інспекторами Світловодського міжрайонного відділу (Світловодський міськрайонний підрозділ) та Онуфріївського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції управління ДПтС України в Кіровоградській області. Очікуємо ще на 3 курсантів нашого профільного напрямку з Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України, які цього річ закінчили навчання. Сподіваємось ,що здобуті ними фахові знання та професійні навички стануть в нагоді за для якісного виконання покладених на них державою обов’язків.

Прес-служба управління ДПтС України в Кіровоградській області

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
114 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Новости компаний
Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шифрич покинули зал заседаний Верховной Рады во время выступления президента Петра Порошенко с ежегодным посланием. Оппозиционеры вышли из зала после слов президента, раскалывающих общество вопросами веры и языка. «Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста. Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, кото...
Новости компаний
Дети взрослеют удивительно быстро. И все раньше и раньше начинают стремиться к самостоятельности. Самостоятельно ходить в секцию, возвращаться со школы или играть на улице без присмотра. Даже самый самоотверженный родитель не в состоянии быть с ребёнком каждую минуту. Но для каждого родителя всегда важно знать, что ребенок в безопасности. Смарт-часы для детей решают эту проблему. Они позволяют не только знать, где ребёнок, но и как и с кем он общается. Это...
Происшествия
Днями близько 19-ї години по вулиці Марка Вовчка в напрямку вулиці Буровугільна рухався автомобіль ВАЗ, водій якого не обрав безпечної швидкості, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду, якою виявилось дерево біля дороги. Свідки події одразу викликали медиків та поліцейських. На місці події бригада швидкої надала водію першу медичну допомогу. Але від госпіталізації він відмовився. У свою чергу інспек тори опитали свідків події, яких виявилось чима...
Новости компаний
Технологии постоянно развиваются, они делают нашу жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Медицина также не стоит на месте. Современный бесконтактный термометр для измерения температуры – это устройство, которое в скором будущем заменит все ртутные и электронные термометры в каждой семье. Почему ртутные и электронные термометры уходят в прошлое? Ртутные модели уходят в прошлое по нескольким причинам: неудобство измерения, его длительность, а также опасн...
Политические новости
Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул назвал представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности очередной попыткой власти оказать давление и ограничить его политическую активность накануне выборов. На своей странице в Фейсбук оппозиционер написал: «Президентская кампания началась. Началась с зачистки оппозиционного поля. Власть снова пытается протащить фейковое «подання» против меня. В первый раз ГПУ даже не удосужилась предоставить юридическое...
Общество
Дорожні служби Кропивницького мають бути готовими самостійно виконувати ремонти дорожнього полотна і виконувати необхідну його розмітку. Відповідно, комунальники повинні бути забезпечені необхідною спеціальною технікою, а у Кропивницькому має функціонувати комунальний асфальтовий завод. Завдання активніше зайнятися його придбанням і монтажем поставив міський голова Андрій Райкович під час понеділкової апаратної наради. - Це повинен бути сучасний, високотех...
Новости компаний
Каждый день в мире совершаются тысячи карманных краж. Преимущественно, происходят они в метро, в маршрутных такси, на улицах города. Кражи совершаются не только из карманов прохожих. Сумки и рюкзаки являются очень легкодоступными объектами для воров. Как обезопасить свои вещи? Чтобы снизить риск воровства в общественных местах, приобретите современный антикражный рюкзак Bobby. Это очень стильный и элегантный рюкзак, который имеет особое строение. Многие лю...
Новости компаний
Наверняка вы помните, что 27 июля 2017 года, в силу вступил закон об ужесточении наказания за нетрезвое вождение. В соответствии с этим документом штраф за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения составляет 600 не облагаемых налогами минимумов доходов граждан, то есть 10 200 грн. за первичное нарушение и 20 400 грн. (1200 «минимумов») в случае повторного подобного правонарушения в течение года. Для водителей, дважды подвергшихся нака...
Общество
Місто Кропивницький має свою магію: перед його днем народження зазвичай збуваються найпотаємніші мрії. Помічники міського голови Кропивницького Андрія Райковича виконали одне з таких великих дитячих бажань. Вони вручили маленькій кропивничанці Настусі омріяні роликові ковзани. Про них дівчинка мріяла дуже давно, і під час зустрічі з очільником міста розповіла йому про своє бажання навчитися кататися на ковзанах. І ось, напередодні Дня міста дівчинка отрима...
Ответственный за раздел
Матусевич Артур Вадимович
Журналисты сайта 0522.ua к вашим услугам.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Кропивницкого больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!


Редакция 0522.ua: