Концепція розвитку інклюзивної освіти В Україні передбачає надання рівних прав на якісне навчання всім дітям без винятків. Загальноосвітні навчальні заклади, що розташовані у мікрорайоні проживання дітей з особливими потребами, відтепер зобов’язані залучати їх до освітнього процесу і надавати належні комфортні умови.

Джерело за посиланням https://vseosvita.ua/library/inkluzivna-osvita-62858.html

Для навчання учнів, що мають особливі потреби, має бути складений індивідуальний план з урахуванням їх навчально-пізнавальних особливостей. Також обов’язок адміністрації школи – створити необхідне матеріально-технічне забезпечення, наприклад, збудувати пандус, переобладнати приміщення, аби дитина могла вільно пересуватися і відчувала себе у безпеці.

Взагалі, Концепція інклюзивної освіти має на меті реалізацію принципу рівності усіх громадян в контексті загальноєвропейських цінностей. Включення в загальний навчальний процес дітей з особливими потребами має знищити усі перешкоди для повноцінного отримання ними якісної освіти без фактично примусового вилучення із сім’ї до спеціальних інтернатів, як це траплялося раніше.

Кого має торкнутися інклюзія в освіті?

Поняття «інклюзія» буквально означає «включення». Згідно Концепції, до загального навчального процесу можуть бути залучені діти з особливими потребами. До цієї категорії відповідно Закону України «Про освіту» відносяться особи до 18-ти років, які постійно або тимчасово потребують навчальної, медичної чи соціальної підтримки.

Тобто, інклюзивна освіта створена не лише для дітей з інвалідністю, вона стосується також учнів з особливими мовними та освітніми потребами, біженців, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій.

Саме дотримання принципів рівноправ’я всіх людей стосовно повноцінної участі в соціальному та економічному житті суспільства надихнуло розробників на створення Концепції інклюзивної освіти. Її прихильники вважають, що будь-яка сфера діяльності людини має базуватися на засадах рівності та верховенства права.

Що мають знати педагоги про інклюзивну освіту?

Безпосередньо працювати з дітьми, що мають особливі потреби, будуть педагоги. Держава планує надавати субвенції для навчання та перепідготовки вчителів, але на це потрібен час. Самоосвіта педагога обов’язково зараз має включати питання, що стосуються інклюзивної освіти. Дуже важливо правильно визначити найбільш корисні джерела інформації, серед яких освітня платформа «Всеосвіта». Наші статті, вебінари, блоги торкаються усіх найважливіших тем, що хвилюють сучасного педагога.